Våra projekt

Här presenteras ett urval av alla de projekt och arbeten vi utför åt våra kunder. Många projekt liknar varandra så vi försöker här visa på olika typer av uppdrag. Både företag samt privatpersoner.

Play, Viared Borås

Vi är mycket glada över att vi fick vara med och bygga en lagerhall för Fiddes Bygg i Borås. Det är en lageryta på 5025 kvm samt tillhörande kontor på 570 kvm. Tillsammans med markarbeten för lastbilskaj, parkeringar samt VA är det vårt hittills största jobb! 

ICA Maxi, Falköping

Ica Maxi i Falköping behövde utöka sin parkeringsyta. Vi hade på uppdrag av Tommy Byggare AB att projektera, bygga ny infart med L-stödsmur samt utöka med nya större ytor. Delar av den befintliga parkeringen har vi rustat upp med bland annat ny asfalt samt nya kundvagns-garage och anpassning av entrén till butiken.

Enskilda avlopp

Nu har vi dragit igång med enskilda avlopp igen efter vintern. Nu blir det full fart i några månader framöver med dessa projekt. 

Vågstation, Borås

Vi har haft uppdraget att bygga en grund för en vågstation på Borås Energis område i Borås åt Rydler Bygg AB.

Verkstad Bema, Herrljunga

Vi utförde markarbeten för Bemas nya verkstad i Herrljunga. Det har byggts 1100 kvm verkstad samt kontor och ca 3000 kvm asfaltytor. Som brukligt har det schaktats för dagvatten, spill, el och annat som man behöver till en byggnad.

Industriplan, Ljung. Kryddhuset

Kryddhuset i Ljung hade behov av att utöka sin lageryta och vi fick uppdraget att anlägga en asfalterad hårdgjord yta av 4050 kvm där det ska stå en ny lagerhall samt en truckväg till den nya lagerplatsen. Man kan säga att det var ett klassiskt markjobb!

Ledningschakt och pumpstation

Vi har utfört ca 500 meter ledningschakt åt Lidköping kommun. Tryckspill samt vattenledningar har bytts ut till större dimension för att bygga ut kapaciteten i VA-nätet. Samtidigt schaktade vi för ny el samt fiber vilket ökade kapaciteten även på det området. Det har också byggts en ny pumpstation för avloppet.

Schakt och anläggning nya hus, Kalvsund

Vi fick uppdraget av Preservo att anlägga ca 100 meter va-ledningar, kanalisation el, opto mm samt schakt för tre husgrunder. Det är en mycket speciell arbetsplats vi gav oss i kast med denna gång då Kalvsund är en ö mellan Björkö och Öckerö. Logistiken var en spännande utmaning! Då det är mestadels berg och mycket lite jord på ön så innebar det sprängning för VA och kanalisationen i en känslig miljö. Vi är mycket stolta över att vi fick möjlighet att vara med och bidra med vår kunskap i detta mycket speciella projekt!

Damm, Herrljunga

Dammar tillhör de absolut roligaste jobben i branschen tycker vi. Därför är det alltid kul att bli tillfrågade när det kommer till den typ av arbete. I detta fall hade beställaren en väldigt tydlig bild hur dammen skulle se ut och det gör det ännu roligare när vi lämnar jobbet och kunden är 100% nöjd med vårt arbete! När vattnet väl stiger framåt hösten kommer den smälta in fantastiskt fint i naturen.

Dränering husgrund

 

Husdränering åt privatpersoner. Vi dränerar med isolerskivor vilket även ger ett bättre K-värde i huset. Det ger ett mervärde förutom att fukten försvinner.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med ditt anläggningsprojekt. Kontakta oss för offert!

Lagring av persondatauppgifter:

Kunder i urval

Lidköpings kommun, eggvena schakt, anläggning Lidköping
Peab, eggvena schakt, anläggningsarbete
Rydlers bygg, eggvena schakt, anläggningsarbete
tornstaden, eggvena schakt, anläggningsarbete
Fiddes el och bygg, Eggvena schakt, anläggningsarbete
tommy byggare, eggvena schakt, anläggningsarbete