Tjänster

Vi har kunniga medarbetare och en god spännvidd på maskinernas kapacitet vilket gör att vi kan utföra alla typer av markarbeten, stora som små.

Vi utför allt från den första schakten till exklusiva parkmiljöer. Grundarbeten, vägar, avloppsanläggningar, dräneringar, rivningar och finplanering är några exempel.

Beroende på kundens önskemål erbjuder vi totallösningar till fast pris, löpande timfakturering eller så arbetar vi som underleverantör. Vid behov kan vi även åta oss arbeten relaterade till mark och anläggning genom olika samarbetsavtal med kompetenta företag. Det underlättar för dig som kund. En kontaktperson ger dig bättre överblick, spar tid och förenklar din planering!

Projektering

kundanpassad projektering inom gata och VA, ytskikt och finplanering samt enskilda avlopp

Vi har stor erfarenhet av kundanpassad projektering inom gata och VA, ytskikt och finplanering samt enskilda avlopp. Detta gäller för såväl nyproduktion som för befintligt förfrågningsunderlag eller bygghandling.

Vi är vana vid att projektera för kommunala krav som lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, där lösningen kan vara dagvattendammar eller infiltrationsmagasin. Fördröjningsmagasin och dagvattenkassetter är ytterligare en lösning för att minska belastning på kommunala dagvattenanslutningar.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Skicka en offertförfrågan via vårt kontaktformulär

Grundläggningar

grundläggning eggvena schakt

Vi erbjuder helhetslösningar vid anläggning av hus- och industrigrunder, från anläggning av grund till ledningsgravar för dagvatten, spill, el och annat som behövs till en byggnad.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Skicka en offertförfrågan via vårt kontaktformulär

Ytskikt och finplanering

lägga plattor

Vi utför finplanering av såväl tomtmark som gårdsplan, gräsmattor och parkeringsytor. Allt från murar i olika typer av stenar till plattläggningar, kantstenar och rabatter.

Pris för anläggning varierar beroende på vilket val av material, plats och typ av lösning du väljer. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just ditt projekt! 

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Skicka en offertförfrågan via vårt kontaktformulär

Dränering

dränering Eggvena schakt

Vi utför de flesta dräneringsarbeten, allt från ytdränering för gräsmattor och åkermark till omdränering med grundisolering av små och stora fastigheter.

Tänk på att vid en dränering kan vi behöva demontera eller flytta så som altan, farstukvist, större buskar och växter då vi gräver en schakt runt huset.

Tidsåtgången och priset för en dränering varierar utifrån villans storlek, konstruktion samt markförhållande. Beroende på vad som är orsaken till problemet finns det också olika åtgärder att genomföra, varför varje enskilt objekt behöver granskas innan vi kan ge ett exakt pris samt tidsåtgång för dräneringsarbetet.

Har du fler frågor eller funderingar kring dränering och priser är du välkommen att kontakta oss!
Skicka en offertförfrågan via vårt kontaktformulär

Enskilt avlopp

enskilt avlopp, eggvena schakt

Vid säljer och monterar minireningsverk, markbäddar, infiltrationsbäddar, fosforfällor och mycket annat för enskilt avlopp. Vi använder och säljer material från kända tillverkare, så att ni kan känna er trygga med att få den bästa lösningen för just ert behov. Vi kundanpassar alltid för bästa funktion och totalekonomi och tillsammans med kunden väljer vi en lämplig lösning utifrån platsens förutsättningar och myndigheternas krav.

För dig som behöver anlägga ett nytt eller förbättra ett befintligt enskilt avlopp krävs ett tillstånd från kommunen. Vi hjälper dig gärna med denna tillståndsansökan om du önskar.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Skicka en offertförfrågan via vårt kontaktformulär

Försäljning

Vi säljer alla sorters material för markentreprenader.

Vi säljer rör, brunnar och annat material som används inom markarbete för t.ex enskilda avlopp, general- och totalentreprenader. För markbyggnationer säljer vi bergkross, grus och jord i alla storlekar. För färdigställande av ytskikt säljer vi asfalt, betongplattor, kantsten och murar. För kompletta VA-system och el-kanalisationer erbjuder vi rör och brunnar i plast och betong. 

Vi beställer hem från kända leverantörer och har vi inte det du söker på lager löser vi det. Vi kan även leverera hem till dig vid överenskommelse.

Kontakta oss så hjälper vi dig!
Skicka en offertförfrågan via vårt kontaktformulär

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med ditt anläggningsprojekt. Kontakta oss för offert!

Lagring av persondatauppgifter:

Kunder i urval

Lidköpings kommun, eggvena schakt, anläggning Lidköping
Peab, eggvena schakt, anläggningsarbete
Rydlers bygg, eggvena schakt, anläggningsarbete
tornstaden, eggvena schakt, anläggningsarbete
Fiddes el och bygg, Eggvena schakt, anläggningsarbete
tommy byggare, eggvena schakt, anläggningsarbete